Usnesení PS č. 180

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012 /sněmovní tisk 110/ - prvé čtení (20. března 2014)

Související sněmovní tisky

110 Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgány
ISP (příhlásit)