Usnesení PS č. 1774

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu /sněmovní tisk 1117/ - prvé čtení (13. července 2017)

Související sněmovní tisky

1117 Sml.o zdanění příjmů z úspor mezi ČR a Ostrovem Man
ISP (příhlásit)