Usnesení PS č. 1773

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu /sněmovní tisk 1116/ - prvé čtení (13. července 2017)

Související sněmovní tisky

1116 Sml.mezi ČR a vládou Montserratu o vým.informací
ISP (příhlásit)