Usnesení PS č. 177

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení (20. března 2014)

Související sněmovní tisky

102 Doh.mezi ČR a Zvlášt.admin.oblastí Hongkong o předávání osob
ISP (příhlásit)