Usnesení PS č. 173

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení (20. března 2014)

Související sněmovní tisky

132 Evropsko-středom.let. doh. mezi státy EU a vl.Státu Izrael
ISP (příhlásit)