Usnesení PS č. 1692

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení (7. června 2017)

Související sněmovní tisky

1003 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí
ISP (příhlásit)