Usnesení PS č. 169

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení (20. března 2014)

Související sněmovní tisky

109 Změna příl. A Stockholm.úml.o perzis.organických polutantech
ISP (příhlásit)