Usnesení PS č. 1631

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - třetí čtení (12. dubna 2017)

Související sněmovní tisky

911 Novela z. o zaměstnanosti
ISP (příhlásit)