Usnesení PS č. 1629

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. ./2017 Sb., a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 984/ - třetí čtení (12. dubna 2017)

Související sněmovní tisky

984 Novela z. o kybernetické bezpečnosti
ISP (příhlásit)