Usnesení PS č. 1609

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/ - třetí čtení (5. dubna 2017)

Související sněmovní tisky

927 Novela z. - stavební zákon
ISP (příhlásit)