Usnesení PS č. 1533

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - třetí čtení (20. ledna 2017)

Související sněmovní tisky

724 Novela z. - autorský zákon
ISP (příhlásit)