Usnesení PS č. 1387

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (19. října 2016)

Související sněmovní tisky

909 Novela z. o evidenci obyvatel
ISP (příhlásit)