Usnesení PS č. 1164

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 759/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (13. dubna 2016)

Související sněmovní tisky

759 Novela z. o auditorech
ISP (příhlásit)