Usnesení PS č. 1123

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě /sněmovní tisk 567/ - druhé čtení (10. března 2016)

Související sněmovní tisky

567 Změny Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
ISP (příhlásit)