Usnesení PS č. 1085

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - třetí čtení (2. března 2016)

Související sněmovní tisky

581 Novela z. o uznávání odborné kvalifikace
ISP (příhlásit)