Usnesení PS č. 108

k Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 /sněmovní tisk 48/ (6. února 2014)

Související sněmovní tisky

48 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012
ISP (příhlásit)