Usnesení PS č. 1045

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení (20. ledna 2016)

Související sněmovní tisky

647 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.
ISP (příhlásit)