Organizační výbor
Usnesení č. 338 (30. listopadu 2016)

Související sněmovní tisky

940 Novela z. o státních svátcích

943 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

944 Novela z. - energetický zákon

969 Doporučení MOP č. 204 k přech. z neform. do form. ekonomiky

970 Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2017
ISP (příhlásit)