Organizační výbor
Usnesení č. 197 (24. září 2015)

Související sněmovní tisky

597 Novela z. o výkonu povolání autorizovaných architektů

600 Novela z. o státním podniku

604 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2015

608 Novela z. o dráhách

609 Vl.n.z. o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

610 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

611 Novela z. - školský zákon

612 Novela z. o daních z příjmů

613 Novela z. o státní službě

614 Novela z. o zdravotních službách

615 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2016

616 Novela z. - plemenářský zákon
ISP (příhlásit)