Sněmovní tisk 860/0, část č. 1/4
Novela z. o integrovaném záchranném systému

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t086000.pdf (Dokument PDF, 222 KB)t086000.docx
Platné znění s vyznačením změn  
t0860a0.pdf (Dokument PDF, 148 KB)t0860a0.docx (Dokument DOCX, 24 KB)

Rozesláno poslancům

7. července 2016 v 15:15
ISP (příhlásit)