Sněmovní tisk 408/0, část č. 1/8
Novela z. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t040800.pdf (Dokument PDF, 765 KB)t040800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0408a0.pdf (Dokument PDF, 767 KB)t0408a0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0408b0.pdf (Dokument PDF, 183 KB)t0408b0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0408c0.pdf (Dokument PDF, 367 KB)t0408c0.doc

Rozesláno poslancům

20. února 2015 v 8:50
ISP (příhlásit)