Sněmovní tisk 292/0
Novela z. o dani z nemovitých věcí

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t029200.pdf (Dokument PDF, 491 KB)t029200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0292a0.pdf (Dokument PDF, 271 KB)t0292a0.doc

Rozesláno poslancům

3. září 2014 v 22:20
ISP (příhlásit)