Sněmovní tisk 156/0, část č. 1/4
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t015600.pdf (Dokument PDF, 323 KB)t015600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0156a0.pdf (Dokument PDF, 301 KB)t0156a0.doc

Rozesláno poslancům

31. března 2014 v 11:10
ISP (příhlásit)