Sněmovní tisk 1033/0, část č. 1/4
Novela z. o veřejných výzkumných institucích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t103300.pdf (Dokument PDF, 110 KB)t103300.odt
Platné znění s vyznačením změn  
t1033a0.pdf (Dokument PDF, 241 KB)t1033a0.odt (Dokument ODT, 47 KB)

Rozesláno poslancům

16. února 2017 v 10:36
ISP (příhlásit)