Sněmovní tisk 102/0
Doh.mezi ČR a Zvlášt.admin.oblastí Hongkong o předávání osob

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t010200.pdf (Dokument PDF, 197 KB)t010200.doc
Důvodová zpráva  
t0102a0.pdf (Dokument PDF, 322 KB)t0102a0.doc
Text v českém jazyce  
t0102b0.pdf (Dokument PDF, 653 KB)t0102b0.doc
Text v jiném jazyce  
t0102c0.pdf (Dokument PDF, 668 KB)t0102c0.doc

Rozesláno poslancům

22. ledna 2014 v 16:07
ISP (příhlásit)