Usnesení PS č. 957

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech /sněmovní tisk 525/ - třetí čtení (2. března 2004)
ISP (příhlásit)