Usnesení PS č. 937

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení (25. února 2004)
ISP (příhlásit)