Usnesení PS č. 831

k vládnímu návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta /sněmovní tisk 445/ - třetí čtení (16. prosince 2003)

Související sněmovní tisky

445 V.n.z. o podm. získávání a uznávání odb. způsobilosti
ISP (příhlásit)