Usnesení PS č. 800

k návrhu poslanců Hany Marvanové, Evy Novákové, Jana Klase, Stanislava Křečka, Karla Kühnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení (4. prosince 2003)

Související sněmovní tisky

388 Novela z. - trestní zákon
ISP (příhlásit)