Usnesení PS č. 786

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech /sněmovní tisk 525/ - prvé čtení (28. listopadu 2003)
ISP (příhlásit)