Usnesení PS č. 786

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech /sněmovní tisk 525/ - prvé čtení (28. listopadu 2003)

Související sněmovní tisky

525 Nov. z. o podn. na kap. trhu, kol. invest., o dluhopisech
ISP (příhlásit)