Usnesení PS č. 712

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích, podepsaná dne 30. listopadu 1999 v Praze /sněmovní tisk 221/ - druhé čtení (29. října 2003)

Související sněmovní tisky

221 Dohoda mezi vládou ČR a vládou Chorvatské rep.
ISP (příhlásit)