Usnesení PS č. 635

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě /sněmovní tisk 338/ - druhé čtení (24. července 2003)

Související sněmovní tisky

338 Ratifikace Protokolů o přístupu republik k Severoatl.smlouvě
ISP (příhlásit)