Usnesení PS č. 485

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích, podepsaná v Praze dne 30. listopadu 1999 /sněmovní tisk 221/ - prvé čtení (21. května 2003)

Související sněmovní tisky

221 Dohoda mezi vládou ČR a vládou Chorvatské rep.
ISP (příhlásit)