Usnesení PS č. 251

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy (číslo 132), sjednaná ve Štrasburku dne 5. května 1989, ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi ze dne 9. září 1998, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999 /sněmovní tisk 83/ - druhé čtení (20. února 2003)

Související sněmovní tisky

83 Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy
ISP (příhlásit)