Usnesení PS č. 2481

k návrhu zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) /sněmovní tisk 1162/3/ - vrácenému Senátem (23. května 2006)
ISP (příhlásit)