Usnesení PS č. 2269

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 906/4/ - vrácenému Senátem (14. března 2006)
ISP (příhlásit)