Usnesení PS č. 2080

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/4/ - vrácenému Senátem (20. prosince 2005)

Související sněmovní tisky

930 Novela z. o pojišťování a finan. vývozu se státní podporou
ISP (příhlásit)