Usnesení PS č. 2067

k vládnímu návrhu zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) /sněmovní tisk 1162/ - prvé čtení (15. prosince 2005)

Související sněmovní tisky

1162 Vl. n. z. o nakládání s bezpečnostním materiálem
ISP (příhlásit)