Usnesení PS č. 2003

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení, podepsaná ve Skopji dne 7. října 2005 /sněmovní tisk 1180/ - prvé čtení (1. prosince 2005)

Související sněmovní tisky

1180 Sml. mezi ČR a Repub. Makedonie o sociálním zabezpečení
ISP (příhlásit)