Usnesení PS č. 1975

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) /sněmovní tisk 1121/ - prvé čtení (26. října 2005)

Související sněmovní tisky

1121 Novela insolvenčního zákona - související
ISP (příhlásit)