Usnesení PS č. 1971

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1104/ - prvé čtení (26. října 2005)

Související sněmovní tisky

1104 Novela občanského soudního řádu
ISP (příhlásit)