Usnesení PS č. 1954

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1132/ - prvé čtení (25. října 2005)
ISP (příhlásit)