Usnesení PS č. 1925

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001) /sněmovní tisk 893/ - druhé čtení (20. října 2005)

Související sněmovní tisky

893 Dodat.prot. k Evrop.úml. o věcech trestních - Štrasburk 2001
ISP (příhlásit)