Usnesení PS č. 1683

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 11. listopadu 2004 /sněmovní tisk 834/ - druhé čtení (12. května 2005)

Související sněmovní tisky

834 Sml. mezi ČR a Srbska o zamezení dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)