Usnesení PS č. 1681

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 14. října 2004 /sněmovní tisk 813/ - druhé čtení (12. května 2005)

Související sněmovní tisky

813 Sml. mezi ČR a Moldav. rep. o zamezení dvojího zdanění
ISP (příhlásit)