Usnesení PS č. 1479

k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2003 /sněmovní tisk 765/ (10. února 2005)
ISP (příhlásit)