Usnesení PS č. 1477

k Výroční zprávě o hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2003 /sněmovní tisk 763/ (10. února 2005)
ISP (příhlásit)