Usnesení PS č. 1457

k návrhu poslance Jiřího Pospíšila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 566/ - třetí čtení (9. února 2005)

Související sněmovní tisky

566 Novela z. obchodní zákoník
ISP (příhlásit)