Usnesení PS č. 1385

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb. /sněmovní tisk 483/ - třetí čtení (24. listopadu 2004)

Související sněmovní tisky

483 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení
ISP (příhlásit)