Usnesení PS č. 1212

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení (29. června 2004)
ISP (příhlásit)